Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wzory dokumentów
L.p. Nazwa dokumentu Plik
 Instrukcja wypełniania wniosków o pomoc rekonwersyjną
 Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansową pomoc rekonwersyjną oraz praktykę zawodową
     
1. Wniosek o finansową pomoc rekonwersyjną
2. Zaświadczenie z ośrodka o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń
3. Zgoda dowódcy na przekwalifikowanie zawodowe
4. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy noclegi w związku z przekwalifikowaniem zawodowym
5. Oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z Zawodowej Służby Wojskowej
6. Zaświadczenie praktykodawcy
7. Zgoda dowódcy na praktykę zawodową
8. Wniosek do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON na praktykę zawodową
9. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej
10. Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy noclegi - praktyka zawodowa
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane