Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU w Pile
Adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile

 

ul. Kossaka 16
64-920 Piła
Nr tel. (67) 2125947
faks 261 523811
e-mail: wkupila@ron.mil.pl
strona www: www.pila.wku.wp.mil.pl

 

Administrowane powiaty:
miasto Piła,
oraz powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko - trzcianecki, złotowski, wągrowiecki.

 

Struktura organizacyjna:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile:
ppłk Tomasz CIEŚLAK

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
mjr Marek STARCZEWSKI

 

Wydział Rekrutacji:
Szef Wydziału
mjr Mirosław KONOPKO

 

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 0730 - 1530

 

Wojskowy komendant uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godz. 1400 - 1600
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane