Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU w Lesznie
Adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie

 

ul. Zamenhofa 32
64-100 Leszno
Nr tel. (65) 5205088, 261 677209
faks (65) 5257206
e-mail: wkuleszno@ron.mil.pl
strona www: www.leszno.wku.wp.mil.pl

 

Administrowane powiaty:
miasto Leszno,
oraz powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński, kościański.

 

Struktura organizacyjna:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu:
ppłk Zbigniew PRUSKI

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
-

 

Wydział Rekrutacji:
Szef Wydziału
mjr Roman KRAJNIAK

 

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 0730 - 1530

 

Wojskowy komendant uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godz. 1500 - 1700
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane