Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU w Kaliszu
Adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

 

Plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
Nr tel. (62) 7671041
Nr tel. (62) 7672663
faks (62) 7671041 wew. 7831
e-mail: wkukalisz@ron.mil.pl
strona www: www.kalisz.wku.wp.mil.pl

 

Administrowane powiaty:
miasto Kalisz,
oraz powiaty: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński, kępiński.

 

Struktura organizacyjna:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu:
ppłk Marek KOSICKI

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
mjr Adam NAWROCKI

 

Wydział Rekrutacji:
Szef Wydziału
mjr Jerzy SOBCZAK

 

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 0730 - 1530

 

Wojskowy komendant uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki od godz. 1500 - 1600
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane