Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Strukturę organizacyjną wojewódzkiego sztabu wojskowego (wg. rozporządzenia) tworzą:

 1. wydział operacyjny;
 2. wydział mobilizacji i uzupełnień;
 3. sekcja kadr;
 4. sekcja łączności i informatyki.


Do kierowniczych stanowisk wojewódzkiego sztabu wojskowego należą:

 1. szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;
 2. zastępca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego – szef wydziału operacyjnego;
 3. szef wydziału mobilizacji i uzupełnień;
 4. szef sekcji kadr;
 5. szef sekcji łączności i informatyki.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane