Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Poradnik

Logo NSR

PASJA • ROZWÓJ • WYZWANIE

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

 tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

 Aby mieć nadany przydział kryzysowy konieczne jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

   

 Kontrakt zawiera się między żołnierzem rezerwy, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.

 

Kontrakt może być zawarty także z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, który:

a) odbywa zasadniczą służbę wojskową (wówczas gdy będzie ona pełniona)
 - nie wcześniej niż w ostatnim dniu trwania tej służby;
b) pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin końcowy
 - nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tej służby;
c) odbywa ćwiczenia wojskowe
 - nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tych ćwiczeń;
d) pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką
 - nie wcześniej, niż w dniu w którym decyzja o jego zwolnieniu stała się ostateczna.

 

Żołnierzowi rezerwy
posiadającemu nadany przydział kryzysowy,
nie częśćiej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie
trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków
w ramach NSR,
dowódca jednostki wojskowej
może przyznać nagrodę.
 
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
W DRODZE ROZPORZĄDZENIA OKREŚLIŁ,
IŻ FUNDUSZ NA NAGRODY NA JEDNEGO ŻOŁNIERZA REZERWY
MAJACEGO NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY
WYNOSI 2.000 zł

Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

 

 

Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych znajduje się w Aktach prawnych

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane