Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Struktura organizacyjna:

 

Szef

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu

płk Grzegorz KONOPKO
 płk Grzegorz KONOPKO
 
Zastępca Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego -
Szef Wydziału
ppłk Włodzimierz CIECIURA
ppłk dypl. Włodzimierz CIECIURA
 
Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
ppłk Konrad STUBE
ppłk Konrad STUBE
Szef Sekcji Kadr
mjr Dariusz CZAJKOWSKI
 mjr Dariusz CZAJKOWSKI

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki
mjr Jacek SOBOLEWSKI
Radca Prawny
mgr Bolesław ZIELIŃSKI
mgr Bolesław ZIELIŃSKI

  

Specjalista
Antoni MASŁOWSKI
Antoni MASŁOWSKI
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Maciej BRACH
mgr inż. Maciej BRACH
 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane