Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.
Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSzW w Poznaniu obywatele mogą przesłać:

»  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu informuje, że wszelkie sprawy urzędowe z zakresu powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej obywatele mogą załatwiać na stronach internetowych poprzez platformę ePUAP. W tym celu uruchomione są dodatkowo dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:

Do powyższych usług obywatele mogą uzyskać dostęp również ze stron internetowych Wojskowych Komend Uzupełnień.

Aby złożyć do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu pismo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Konto można założyć na stronie » epuap.gov.pl.

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów: .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane