Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 listopada 2018
VI. WIELKOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ Z KLASAMI MUNDUROWYMI



W dniu 28 listopada 2018 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk Grzegorz KONOPKO, uczestniczył w VI. Wielkopolskim Forum Szkół z Klasami Mundurowymi, zainicjowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W forum, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie uczestniczyli m.in. Wielkopolski Wicekurator Oświaty p. Krzysztof BŁASZCZYK, starszy wizytator KO dr Jerzy LICKI, Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – płk Rafał MIERNIK, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy szkół realizujących programy nauczania w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i nauczyciele – opiekunowie klas mundurowych.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk dyrektorów szkół, przekazanie informacji o możliwościach wspierania procesu dydaktycznego klas mundurowych, a przede wszystkim integracja środowiska.

Głównymi problemami poruszanymi podczas forum były zagadnienia dotyczące zasad współpracy oraz możliwości wspierania szkół prowadzących klasy o profilu mundurowym.

Podczas forum Szef WSzW w Poznaniu płk Grzegorz KONOPKO wygłosił wykład nt. „Możliwości współpracy WSzW z KO w Poznaniu oraz szkołami z klasami mundurowymi”.

Na zakończenie w ramach panelu dyskusyjnego rozstrzygnięto najistotniejsze wątpliwości oraz wypracowano wnioski w celu ich uwzględnienia w działalności na kolejny rok.

Autor tekstu: Jagoda Burda-Orłowicz

Dołączona galeria zdjęć: VI. Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi
generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane