Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 listopada 2018
ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE PK. ONYKS-18W dniach 13-18 listopada 2018 r. zostało przeprowadzone ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ONYKS – 18, którego tematem było „Planowanie i realizacja zadań uzupełnieniowo - mobilizacyjnych oraz wsparcia i zabezpieczenia działań wojsk własnych i sojuszniczych sił wsparcia we współdziałaniu z jednostkami wojsk obrony terytorialnej i pozamilitarnymi strukturami obronnymi państwa".

W treningu sztabowym, którego kierownikiem był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu – płk Grzegorz KONOPKO, uczestniczyli: kadra i pracownicy WSzW w Poznaniu oraz wojskowych komend uzupełnień, a także 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i układu pozamilitarnego, w tym wydziału bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności  wojskowych komendantów uzupełnień oraz obsad punktów kierowania (PK) ćwiczących WKU w zespołowym rozwiazywaniu problemów taktycznych z zakresu odpowiedzialności administracji wojskowej, w tym m.in.: zadań uzupełnieniowych, przemieszczenia i odtwarzania zdolności bojowej oraz współdziałania z pozamilitarnymi strukturami obronnymi państwa.

Autor tekstu i zdjęć: Jagoda Burda - Orłowicz

generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane