Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 października 2018
KWARTALNA ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU SZEFA ZARZĄDU ORGANIZACJI i UZUPEŁNIEŃ - P1 SZTABU GENERALNEGO WPW dniach 01 – 03 października 2018 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Grzegorz KONOPKO uczestniczył w kwartalnej odprawie rozliczeniowo - zadaniowej Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego WP.

W odprawie, która została zorganizowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze – na bazie klubu żołnierskiego 10 BKPanc w Świętoszowie uczestniczyli:

• Szef Oddziału Planowania Uzupełnień Mobilizacyjnych i Wojennych ZOIU-P1,
• Szef Oddziału Administracji Wojskowej ZOIU-P1,
• Szef Oddziału Uzupełnień Pokojowych i Służby Wojskowej ZOIU-P1,
• Przedstawiciele Sztabu Generalnego WP,
• Przedstawiciele z: Departamentu Kadr, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
• Przedstawiciele z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
• Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
• Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych

Tematem odprawy, którą prowadził Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SG WP - płk Jacek PERKOWSKI było rozliczenie terenowych organów administracji wojskowej z realizacji zadań w III kwartale oraz wskazanie najważniejszych zadań na IV kwartał 2018 roku.

Podczas odprawy wypracowano wnioski i propozycje rozwiązań w zakresie właściwej realizacji zadań we wszystkich obszarach funkcjonowania TOAW, w tym głównie dotyczących naboru do ochotniczych form służby wojskowej.

Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz
Autor zdjęć: WSzW w Zielonej Górze

Dołączona galeria zdjęć: Kwartalna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa za III kwartał 2018 roku Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego WP
generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane