Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 października 2018
ROTACYJNE ĆWICZENIA KOMPANII NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W POZNANIUW dniach 03 – 09 października 2018 r. niespełna sześćdziesięciu żołnierzy rezerwy uczestniczy w rotacyjnych ćwiczeniach wojskowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Są to ćwiczenia dla żołnierzy, którzy podpisali kontrakty i otrzymali przydziały kryzysowe do kompanii Narodowych Sił Rezerwowych utworzonej przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.

Celem ćwiczenia jest podtrzymanie indywidualnych umiejętności i nawyków żołnierzy pododdziału oraz przygotowanie żołnierzy kompanii NSR do udziału w realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego, w tym: - zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, - udziału w akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego - ochrony mienia.

W pierwszym dniu żołnierze kompanii NSR wstawili się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu gdzie zostali przyjęci na ewidencję, a żołnierze ćwiczący po raz pierwszy umundurowani.

Rozpoczęcie szkolenia zainicjowała zbiórka na której zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, ppłk Włodzimierz CIECIURA, powitał ćwiczących, zapoznał ich z przebiegiem szkolenia i określił oczekiwania wobec żołnierzy.

Cykl szkoleniowy rozpoczął się od zajęć teoretycznych. Przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili wykłady z żołnierzami rezerwy na temat możliwości podjęcia Terytorialnej Służby Wojskowej, dyscypliny wojskowej, zasad bhp, podstawowych zadań żołnierzy kompanii NSR oraz podstaw prawnych i należności finansowych.

Na Placu Ćwiczeń Taktycznych (PĆT) i Strzelnicy Bojowej Piechoty (SBP) doskonalą umiejętności: w strzelaniu z broni strzeleckiej, posługiwanie się sprzętem i środkami Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, a także zdobywają wiedzę teoretyczną potrzebną na zajmowanych stanowiskach w ramach przydziałów kryzysowych.

Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz
Autor zdjęć: Dariusz Matysiak

Dołączona galeria zdjęć: Rotacyjne ćwiczenia kompanii Narodowych Sił Rezerwowych Przy WSzW w Poznaniu
generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane