BIP
Aktualności
Środa, 20 czerwca 2018 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
31.01.2017
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

 

   W dniu 30 stycznia 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku, w województwie wielkopolskim, podobnie jak w na terenie całego kraju, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która trwać będzie do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

 

   Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w 1998 roku, a także urodzeni w latach 1993-1997 roku, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto do kwalifikacji wojskowej wezwaniu podlegają kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety kończące w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 naukę w celu zdobycia przedmiotowych kwalifikacji.

 

   Na terenie województwa wielkopolskiego pracować będzie: 1 Wojewódzka i 37 powiatowych komisji lekarskich.

 

   Podczas kwalifikacji wojskowej, młodzi ludzie miedzy innymi będą mieć orzeczoną zdolność do służby wojskowej, założoną ewidencję wojskową, w tym otrzymają książeczkę wojskową oraz zostaną przeniesieni do rezerwy z wyjątkiem osób wobec których powiatowe komisje lekarskie orzekły kategorię zdrowia B.

 

   W czasie prowadzonych kwalifikacji przedstawiciele WKU szczegółowo zapoznawać będą młodych ludzi z obowiązującymi zasadami naboru do służby przygotowawczej, służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej służby wojskowej (stałej i kontraktowej) oraz służby kandydackiej.

 

Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz
Autor zdjęć: Marzena Thiel

 

 

 

 
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 3648633 gościem na naszej stronie