BIP
Aktualności
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
POŻEGNANIE
25.01.2017
PPŁK. ZBIGNIEWA RECZKA

 

   W dniu 25 stycznia 2017 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu - płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI na uroczystej zbiórce żołnierzy i pracowników wojska pożegnał odchodzącego do rezerwy ppłk. Zbigniewa RECZKA.

 

   Ppłk Zbigniew RECZEK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, którą ukończył w 1991 roku, Akademii Obrony Narodowej w 2001 roku oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego w tej samej uczelni.

 

   W okresie 30-letniej służby wojskowej ppłk Zbigniew RECZEK wykonywał obowiązki służbowe na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu w 42 pułku zmechanizowanym, oficera oświatowo-wychowawczego w 11 batalionie zmechanizowanym, wykładowcy w WSOWL we Wrocławiu oraz przez 11 lat pełnił służbę w WSzW w Poznaniu na stanowisku oficera i Szefa Sekcji Operacyjnej. Natomiast ostatnie 2 lata był starszym specjalistą Wydziału Operacyjnego w IWsp SZ w Bydgoszczy.

 

   Odchodzącemu oficerowi Szef WSzW w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, wraz z kadrą i pracownikami wojska, życzył dużo spokoju, stabilizacji i pewności jutra, podziękował za wysiłek i poświęcenie, które włożył w wykonywanie swoich obowiązków. Niech żołnierskie szczęście nigdy jego nie opuszcza!

 

Autor zdjęć i tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz

 

 

 

 
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 3508726 gościem na naszej stronie