BIP
NSR - poradnik
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

 

PASJA · ROZWÓJ · WYZWANIE

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

Aby mieć nadany przydział kryzysowy konieczne jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków

w ramach NSR

 

  

Kontrakt zawiera się między ŻOŁNIERZEM REZERWY, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.

 

 

Kontrakt może być zawarty także z ŻOŁNIERZEM W CZYNNEJ SŁUZBIE WOJSKOWEJ, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, który:

 

a)    odbywa zasadniczą służbę wojskową (wówczas gdy będzie ona pełniona)

        - nie wcześniej niż w ostatnim dniu trwania tej służby;                                                               

b)    pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin końcowy

- nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tej służby;

c)    odbywa ćwiczenia wojskowe

- nie wcześniej niż 3 dni przed zwolnieniem z tych ćwiczeń’;

d)    pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką

- nie wcześniej, niż w dniu w którym decyzja o jego zwolnieniu stała się ostateczna.

 

 

Żołnierzowi rezerwy

posiadającemu nadany przydział kryzysowy,

nie częśćiej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie

trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków

w ramach NSR,

dowódca jednostki wojskowej

może przyznać nagrodę.

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

 W DRODZE ROZPORZĄDZENIA OKREŚLIŁ,

 IŻ FUNDUSZ NA NAGRODY

NA JEDNEGO ŻOŁNIERZA REZERWY

MAJACEGO NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

WYNOSI 2.000 zł

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy

ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych

oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE >> więcej

  

 

Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie

obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych >> więcej

 

NSR film promocyjny i spot reklamowy >> więcejPo informacje o wolnych stanowiskach służbowych

proszę zgłaszać się do macierzystych

Wojskowych Komend Uzupełnień.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 3488632 gościem na naszej stronie